Refleksioner i coronaens tid #5: Bekymringer

Refleksioner i coronaens tid #5: Bekymringer

“Nogle mennesker giver deres bekymringer svømmeundervisning i stedet for at drukne dem” – Mark Twain

Bekymringer… vi kender alle til det. Stort set hver dag bekymrer vi os for det ene eller andet. Måske har vi været særligt bekymrede i 2020, mens Corona-virus har lagt verden ned. Det kræver ikke stort indsigt at finde ting at bekymre sig for – og derfor kan det næsten virke provokerende når vi hører Jesus tale om, at vi ikke skal bekymre os.

Men måske har han en pointe alligevel? Måske er der en frihed i at hvile i Gud, midt i og på trods af alt det som vi frygter for? Det skal vi se lidt på i dag, i denne femte refleksion i coronaens tid. Vi bliver i Bjergprædiken, og skal denne gang høre Jesus tale om bekymringer, om at stoppe op i sit liv og søge Gud først.

Tanken med disse refleksioner er, at du, enten selv eller sammen med familie, venner, cellegruppe mm. sætter 10-20 min. af til lidt bibellæsning, refleksion, bøn og samtale. Gør det om morgenen, efter middagsmad, sidst på aftenen – eller hvornår det passer dig.

Progressionen i oplægget er som følger:
-Læs teksten langsomt igennem, måske to gange.
-Se videoen. Her reflekterer jeg over teksten, forsøger at åbne den lidt op og så spiller jeg bolden videre til jer med et par spørgsmål til inspiration. Lad bare dine tanker, eller jeres snak, glide væk fra spørgsmålene, hvis det falder naturligt.
-Slut gerne af med at læse bibelteksten i bunden af denne blog og be sammen. Slut evt. af med den bøn jeg har vedlagt.

God fornøjelse!
-Michael

Matt 6,31-34: “I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.”

Spørgsmål

Hvilke bekymringer kæmper du med for tiden? Del dem med en du holder af, og med Gud.

Kan du genkende den “hedenske” måde at håndtere bekymringerne på? At dulme dem med ting og materielle goder eller ved hele tiden at fokuserer på fremtiden. Hvordan ser det ud i dit liv?

At bekymre sig er en uundgåelig del af tilværelsen. Tal om, hvordan i kan mindske bekymringernes tag i jeres liv. Er det gode vaner der skal implementeres? Et opmuntrende bibelvers som du kan minde dig selv om i den kommende uge? Kom selv med flere eksempler.

Afsluttende ord og bøn

Jobs bog 38,4-11: “Hvor var du, da jeg grundlagde jorden?
      Fortæl det, hvis du har forstand til det!
       Hvem bestemte dens mål – det ved du vel?
      Hvem spændte målesnoren ud over den?
       Hvor blev dens fodstykker sat ned,
      og hvem lagde dens hjørnesten,
       mens alle morgenstjerner jublede,
      og alle gudssønner råbte af fryd?
       Hvem spærrede havet inde bag porte,
      da det brød ud af moderlivet,
     dengang jeg gav det skylaget til klædning
      og de mørke skyer til svøb,
    da jeg afstak en grænse for det
      og indsatte port og slå
      og sagde: »Hertil må du komme, ikke længere,
      her standser dine stolte bølger.


Bøn: Gud, du har hele verden i din hånd. Du sagde: “Af mørket skal lys skinne frem”, og du har ladet lyset skinne i vores hjerter så vi kender dig ved Jesus Kristus vores Herre. Men vi er skrøbelige mennesker, og vi overvældes ofte af bekymringer og frygt. Hjælp os til at stole på din nåde og hvile i din hånd, mens vi venter på din frelse og dit rige. Amen.