Åndelig vejleder

Åndelig vejleder

Søhøjlandets Kirke har Bent Houmaa Jørgensen som åndelig vejleder. Bent er præst i Aalborg Frimenighed. I kan se mere om Bent her: http://www.aafm.dk/praesten

Bent står til rådighed som åndelig vejleder for kirken med inspiration, formaning og opmuntring, der tjener til menighedens liv og vækst

Vejlederordningern
Menighedsrådet informerer jævnligt Bent om menighedens liv og arrangementer. Det gør de fx ved, at alle mødereferater fra menighedsrådsmøderne bliver sendt til ham. Og ved konkrete og aktuelle ting, kontakter MR eller præsten Bent med henblik på at informere og søge vejledning og inspiration. En gang årligt arrangeres et møde mellem MR og den åndelige vejleder, samt et møde med hele menigheden. Det kan være i forbindelse med en gudstjeneste, en inspirationsdag, medlemsmøde etc.

Endelig mødes Jón indimellem med Bent til personlig samtale og vejledning (i udgangspunktet ca. 2 gange årligt).