Åndelig vejleder

Åndelig vejleder

Åndelig vejleder

Søhøjlandets Kirke har Flemming Harpøth Møller som åndelig vejleder. Flemming er præst i Videbæk Kirke.

Flemming står til rådighed som åndelig vejleder for kirken med inspiration, formaning og opmuntring, der tjener til menighedens liv og vækst

Vejlederordningern
Menighedsrådet informerer jævnligt Flemming om menighedens liv og arrangementer. Det gør de fx ved, at alle mødereferater fra menighedsrådsmøderne bliver sendt til ham. Ved aktuelle ting kontakter menighedsrådet eller præsten Flemming med henblik på at informere og søge vejledning og inspiration. En gang årligt arrangeres et møde mellem menighedsrådet og den åndelige vejleder, samt et møde med hele menigheden. Det kan være i forbindelse med en gudstjeneste, en inspirationsdag, medlemsmøde etc.

Endelig mødes kirkens præst indimellem med Flemming til personlig samtale og vejledning – i udgangspunktet 2 gange årligt.