Hvad kan du forvente?

Hvad kan du forvente?

Hvis du kommer på besøg i Søhøjlandets Kirke, vil du opleve en kirke, der summer af liv. Lige inden gudstjenesten går igang drikkes den sidste kaffe, børnene løber den sidste runde, og folk finder en plads i kirkesalen.

Vores gudstjeneste minder meget om en traditionel gudstjeneste i folkekirken. En af de større forskelle vil opleves i de sange, der synges og den musik, der spilles til, som er mere rytmisk og med flere instrumenter.

En gudstjeneste varer fra 10.30-12.00. Bagefter er der mulighed for at drikke kaffe, snakke og hygge. Ind imellem er der aftengudstjeneste fra 19.30-21.00. Der er ikke aktiviteter for børnene til disse gudstjenester.

I Søhøjlandets Kirke ønsker vi, at gudstjenesterne er relevante for alle aldersgrupper. Derfor er der særskilt program for børn og juniorer. For de yngste børn – 3 år til skolealder – er der minikirke. For 0. – 3. klasse er der børnekirke og for 4. – 6. klasse er der juniorkirke, hvor der synges, bedes og lyttes – alt sammen på en måde, hvor børnene får lov til at lære mere om Gud på deres måde.

De fleste opgaver i kirken varetages af frivillige, så til en gudstjeneste vil man opleve mange forskellige medlemmer af kirken, som har større eller mindre opgaver.