Tjenestegrupper

Tjenestegrupper

Det meste af arbejdet i Søhøjlandets Kirke foregår vha. frivillig arbejdskraft. Vi ser menigheden som et legeme, hvor hvert medlem er en legemsdel. Alle er betydningsfulde og alle har en funktion. Enkelte opgaver er mere synlige end andre, og nogle tjenester er mere statiske end andre. Endelig er nogle af opgaverne samlet i nogle tjenestegrupper.

Ønsker du at tjene Gud og menigheden med at være med i en tjenestegruppe, kan du altid kontakte menighedens præst, eller en anden fra ledelsen. Så skal vi nok sætte jer i kontakt med tjenestegruppelederen. Det er ikke et krav at være medlem af menigheden, for at være med i en tjenestegruppe. 

Menighedsrådet

Søhøjlandets Kirke har et menighedsråd, bestående af 6 valgte medlemmer, samt præsten.

Gudstjenesteledelse

Gudstjenestelederens opgave består i at få tingene koordinerede og tilrettelagt inden gudstjenesten (sammen med præst, lovsangsleder og evt. andre, der medvirker til gudstjenesten). Det er også gudstjenestelederens opgave, at lede deltagerne igennem selve gudstjenesten.

Lovsangsgruppen

Denne gruppe består af lovsangsledere og musikere. Deres opgave er at lede og akkompagnere menighedens lovsang.

Kernegruppekoordineringsteam

Denne gruppe sørger for at være en kontakt for dem, der ønsker at være med i en kernegruppe, eller som ønsker sin kernegruppesituation ændret.

Mini-, børne og juniorkirke

Til en del af vores formiddagsgudstjenester er der to- eller tredelt børnekirke. Det betyder, at børnene går ud i et andet lokale end kirkerummet, og hører en børneprædiken, laver aktiviteter, leger etc., og kommer ind til gudstjenesten igen til nadveren.

Forbønsgruppen

Til vores gudstjenester er der altid mulighed for at søge forbøn. Denne forbønstjeneste står forbønsgruppen for. Har man noget man gerne vil bedes for, når der ikke er gudstjeneste, er man også velkommen til at kontakte menighedens præst eller en fra gruppen.

Lydteknik

De styrer lyden til vores gudstjenester, både musik, tale og hvis der skal optages.

Skærm

Vi bruger ikke sangbøger til vores gudstjenester. Alle vores sange (og øvrige tekster) kommer op på storskærm. Nogle gange viser vi også billeder, videoer etc. Det står skærmgruppen for.

Kirketjenerne

Denne gruppe har ansvar for udsmykningen til vores gudstjenester. Derudover har de også ansvar for at varetage en kirketjenerrolle (fx dække alterbordet, sætte bægere frem etc.).

Opstillerne

De har til opgave at sætte stole, borde og andre ting op. Deres opgave er også at rydde af efter arrangementerne.

Andre udvalg og tjenester

Et hjemmesideudvalg har kørt i et stykke tid. De har arbejdet hen påat lave vores nye hjemmeside. Der er et udvalg, som tager sig af at planlægge og tilrettelægge kirkens årlige lejr. Til en del af vores arrangementer er der enten frokost eller kaffe. Det er der også en gruppe, der tager sig af. Vores kasser i menigheden er Brian Hauge Søe. Der er en, som har den primære kontakt til udlejer. osv.