Mentorforløb

Kort beskrivelse 

Mentorforløbet i Søhøjlandets Kirke er et tilbud særligt målrettet unge i alderen 17-25 år (aldersgrænsen er fleksibel). Mentoren er som regel en mere moden person fra menigheden, som igennem en periode regelmæssigt mødes med den unge (mentee) og taler sammen om tro og liv. Mentorforløbet er altså en relation, som har fokus på udvikling af den unge i liv, tro og tjeneste. Der er tale om en fortrolig relation, hvor den unge frit kan dele sine tanker og oplevelse uden frygt for fordømmelse, eller at tingene vil blive sagt videre. Mentoren er ikke terapeut eller ekspert med alle de rigtige svar. Målet er at mentee kan ‘spille bold’ op af et lidt ældre menneske og på den måde finde vejledning, svar og retning. 

Vi tror på, at de mennesker der påvirker os mest, er dem der kommer tættest på. Ud fra denne tankegang, håber vi at mentortilbuddet kan være med til at forme og udvikle unge mennesker som vokser op i Søhøjlandets Kirke, så de må yderligere forankres i en levende og sund relation til Jesus og vokse og modnes som hele mennesker

Mentorkoordinatorer

Mentorkoordinatorerne har det overordnede koordinerende ansvar for mentortilbuddet i Søhøjlandets Kirke. Det er dem som, i de fleste tilfælde, står for tildeling af mentorer til mentees.

Marianne Nedergaard og Kaj Markussen er de nuværende koordinator for mentor-tilbuddet. Kontakt dem på henholdsvis mariane0876@gmail.com eller kajmarkussen@gmail.com, hvis du ønsker en mentor .

Mentorer

Øverst fra højre: Anne Hilton, Connie Skovby Nebel, Klaus Laursen
Nederst fra højre: Gitte Jensen, Kim Svendsen og Anette Skals
i øvrigt: Karen Inger Overgaard og Michael Søndberg

Tildeling af mentor 

Grundlæggende er der to måder at få en mentor på: 

  1. Det kan ske ved, at mentor eller mentorkoordinator tager initiativet til at henvende sig til en teenager eller ung i menigheden og tilbyder et mentorforløb
  2. Det kan ske ved, at en kommende mentee tager initiativet, ved at henvende sig til mentorkoordinator med henblik på at få en mentor. Måske har den unge en konkret person i tankerne som mulig mentor, måske ikke. Begge dele er helt OK, og mentorkoordinatoren vil hjælpe med at få aftalen i stand.

Mentorskab i praksis

Et mentorforløb og en mentorsamtale er en relation mellem to mennesker, og kan derfor ikke sættes på en formel. Det er et sted hvor mentee kan tale med mentor om det som fylder på en naturlig og fortrolig måde.

Der er dog alligevel nogle rammer omkring forløbet, som er med til at sikre at det bliver godt og udviklende for mentee. Fx vil mentor og mentee sammen aftale hvor tit man mødes, hvor længe ad gangen og hvorhenne og forløbet vil løbende blive evalueret.

I selve samtalen er det mentee som sætter styre hvad der skal tales om. Det som fylder i hverdagen, de udfordringer, glæder, kampe mm. som er en del af den unges liv, er det som sætter dagsordenen for samtalerne. Samtid vil mentor forsøge at agerer konstruktiv samtalepartner, og hjælpe den unge til at udvikle sig og modnes på en positiv måde.

Mere information

Har du brug for mere information kan du altid kontakte mentorkoordinator Mariane Nedergaard eller læse de overordnede retningslinjer for mentor tilbuddet i Søhøjlandets Kirke herunder: