Særlig tilknytning

Hvis du ønsker at være særlig tilknyttet Søhøjlandets Kirke, så skal du kontakte præsten, og lave en aftale om at mødes. Inden selve mødet vil du få tilsendt noget materiale, som du kan gennemlæse inden mødetidspunktet. Til mødet vil præst og kasser være til stede. Der vil blive snakket om menighedens teologi, profil, vision, tjenestegrupper, økonomi etc. Og naturligvis også alle de spørgsmål, som du måtte have. Når den udfyldte blanket vedr. særlig tilknytning er underskrevet, er du dermed at regne som én med en særlig tilknytning til Søhøjlandets Kirke.