Givertjeneste

Menighedens økonomi kører stort set rundt alene ved frivilliges bidrag. Søhøjlandets Kirke er en frimenighed, det betyder, at medlemmerne i menigheden ikke betaler kirkeskat til folkekirken, og får derfor naturligvis heller ikke en del af den økonomiske støtte, som folkekirken får. Menigheden aflønner selv sin præst. Vi bestemmer selv hvor meget vi giver – og vi bestemmer selv, hvad vi vil bruge pengene til.
Et medlemskab i Søhøjlandets Kirke koster 100 kr. årligt i kontingent pr. voksen person over 18 år. Derudover opfordrer vi vore medlemmer til at give frivillige gaver efter bedste evne. Gaver til menigheden er fradragsberettigede. Vi ser meget gerne, at så mange som muligt tegner et gavebrev med et fast regelmæssigt beløb i 10 år. Dette giver større økonomisk stabilitet.

For flere oplysninger om givertjeneste og økonomi kontakt venligst vores kasserer Brian Hauge Søe. Menighedens konto i Sparekassen Kronjylland, Reg. nr.: 6190 Konto nr.: 9042102814