Medlemskab

Medlemskab

§ 4 Medlemskab

Enhver, som kan tilslutte sig § 2 og § 3, kan optages som medlem ved at henvende sig til menighedens præst og anmode om optagelse i menigheden.

Således står der bl.a. i vores vedtægter om medlemsskab. Det betyder, at hvis du ønsker at blive medlem, så skal du kontakte præsten, og lave en aftale om at mødes. Inden selve mødet vil du få tilsendt noget materiale, som du kan gennemlæse inden mødetidspunktet. Til mødet vil præst og kasser være til stede.
Der vil blive snakket om menighedens teologi, profil, vision, tjenestegrupper, økonomi etc. Og naturligvis også alle de spørgsmål, som du måtte have.
For at blive medlem, skal du være døbt med en kristen dåb, samt kunne tilslutte dig menighedens tro. Dette betyder i praksis, at hvis du er voksen og ikke er døbt, så laver vi en aftale om at mødes – og så har vi både medlemssamtale og dåbssamtale på samme tid. Når du så har underskrevet medlemspapirerne, samt er blevet døbt, er du medlem. Børn af medlemmer bliver medlemmer ved dåb. Børn af ikke-medlemmer kan optages som medlemmer i menigheden ved forældres samtykke.