Kommende begivenheder

Gudstjeneste

Prædikant: Jim PfrognerLiturg: Johnny Oslo Tidemand

Konfirmation

Konfirmation i GKIC Prædiken v. Michael ThunboLiturgi v. Andreas Østerlund

Aftengudstjeneste

Recitation v. Klaus Laursen +samtale

Gudstjeneste

v. Johnny Oslo Tidemand

Gudstjeneste

v. Johnny Oslo Tidemand