Kernegrupper

De fleste i kirken er med i en kernegruppe. Kernegrupperne er små fællesskab, hvor man mødes for at bede sammen, dele liv og drøfte Bibelens budskab – hvordan det skal forstås og efterleves i vores hverdag.

Hvis du ikke er med i en kernegruppe, og ønsker at komme med i en, kan du hive fat i præsten eller en fra menighedsrådet, som vil formidle kontakten videre til dem, der står for koordineringen af kernegrupperne.

En aften i Kernegruppe kan sammensættes på mange forskellige måder og have forskellige fokusområder, alt efter hvad gruppen ønsker at fordybe sig i.

I de fleste grupper starter aftenen med at man “tjekker ind” ved f. eks. at have en runde, hvor alle i gruppen kort fortæller, hvor man er i livet lige nu. Mange starter også med at bede sammen.

Dernæst går man ofte videre til at arbejde med dagens emne. Det kan foregå via taler, man lytter til online, bibelmateriale man studerer sammen, at man gennemgår søndagens tekst, at man sammen læser en bog, som giver anledning til gode snakke om livet med Gud eller noget helt andet. Den enkelte Kernegruppe vælger selv, hvordan man arbejder og med hvad. Fælles for Kernegrupperne er, at man ønsker god tid til at tale sammen, reflektere og bede over det, man har snakket om, og at det skal få betydning for det liv, vi lever.