Gudstjenesteliturgi

I Søhøjlandets Kirke er vi ikke forpligtede til at følge en bestemt liturgi, men der er elemeneter, som vi altid ønsker at have med i vores gudstjenster: Bibellæsning, Fadervor, Trosbekendelsen og Velsignelsen (derudover vil der også være nadver ved de fleste af vores ordinære gudstjenster).

En typisk gudstjeneste kunne fx se sådan her ud:

Præludium
En solosang, et instrumentalt stykke eller en fællessang

Velkomst og bøn
Gudstjenestelederen (kordegnen) byder velkommen og beder for på indgangsbønnen.

Sang
Det ku’ være en salme, som relaterede til emnet.

Læsning/-er + trosbekendelse (hvis dåb, så erstatter den trosbekendelsen)
Ofte har vi kun én læsning udover evangelielæsningen – men enkelte gange to.
For det meste er det den Apostolske trosbekendelse vi bruger, men enkelte gange bruger vi den Nikænske i stedet.

Lovsangsafdeling
3-5 sange, hvor vi bruger tid til at takke og lovprise Gud.

Børnekirkesang (mens børn går til børnekirke (og evt. juniorer til juniorkirke))
Børnekirken er inddelt – vi har en legestuegruppe og så har vi en storebørnsgruppe, som igen er opdelt i mindre samtalegrupper.
Juniorkirken er for dem i 4. til og med 7. klasse.
Under prædiken er det også muligt at tage hen i legehjørnet med sine helt små børn – der er klodser og en højtaler, så man kan følge med i prædiken.

Evangelielæsning
For det meste følger vi tekstrækkerne.

Prædiken
Ofte prædiken præsten, men engang imellem er der en anden prædikant på.

Åben mikrofon (Ordet frit)
Det er ikke altid det her punkt er på – men når det er, skærer vi gerne ned på fx lovsangsafdelingen i formessen.

Kirkebøn + apostolsk velsignelse
I kirkebønnen beder vi for vores land, for syge, for mission, for vores menighed etc. Og i fællesskab hilsen vi hinanden med den apostolske velsignelse.

Sang
Gerne en sang, der enten afrunder prædiken og/eller lægger op til nadver.

Nadver
Vi følger et af de traditionelle nadverritualer med et par små variationer (vi synger en anden Agnus Dei end ”O, du Guds lam” – og efter vi har sunget den, vender præsten sig mod menigheden og siger, først om brødet: ”Dette er Jesu Kristi legeme – givet for os.” og om vinen: ”Dette er Jesu Kristi blod – udgydt for os.”
Vi har for det meste kontinuerlig altergang, som sluttes af med bortsendelsesord og takkekollekt.

Velsignelsen
Den aronittiske velsignelse lyses over menigheden.

Udgangsbøn + meddelelser
Gudstjenestelederen beder for på en udgangsbøn – og kommer med meddelelser fx om hvornår næste gudstjeneste er.

Postludium
Kan være en solosang, et instrumentalt stykke eller en fællessang.