Menighedsprofil

Menighedsprofil

Søhøjlandets Kirke består ca. 200 medlemmer. Menigheden er et fællesskab af kristne, der gerne vil “vandre sammen” – i livet med Gud. Arbejdet i menigheden er båret af både præst og frivillige fra menigheden.
Vi mødes til gudstjeneste i vores lokaler på Søndergade 54b, Gjern.

Vores fundament

Bibelen…

 • Guds inspirerede og urokkelige Ord.
 • Stedet, hvor Gud ønsker, at fortælle os, hvem Han virkelig er.
 • Nøglen til forståelse af vores liv og eksistens.

Folkekirkens fem bekendelsesskrifter

 • Vi bygger på det samme trosgrundlag som Den danske Folkekirke, og ønsker i dette grundlag at være tro mod både bibelen og bekendelsesskrifterne.

Vores vision

 • At Guds kærlighed og omsorg for os afspejles i vores fællesskab.
 • At fællesskabet er et forum, hvor jeg kan være, som jeg er – og møde Gud, som Han er.
 • At vi inviterer til:
  • Gudstjeneste, – med fokus på Gud og et vækkende budskabet om Jesus Kristus igennem ordets forkyndelse, dåb og nadver, bøn og lovsang. Vi ønsker, at gudstjenesterne er inspirerende for vores liv med Jesus, åbne og vedkommende for børn, unge og voksne i alle aldre. I forbindelse med gudstjenesten vil der ofte være børnekirke og efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe/-frokost.
  • Kernegrupper, – som et tilbud om at være med i et mindre netværk på 5 til 10 personer. Her mødes vi i private hjem. Vi lægger vægt på indlevelse og omsorg omkring hinandens hverdag og trosliv.

Gud virker i os gennem Hellighånden, og Søhøjlandets Kirkes eksistens og liv afhænger heraf. Det er vores mål, at mennesker må blive kaldet til, samt vokse i personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus.

Derfor er det afgørende

 • At den enkelte:
  • Læser og modtager undervisning i Guds Ord, Bibelen.
  • Opmuntres til en tjeneste svarende til de evner, nådegaver og ressourcer Gud giver.
  • Praktisk viser omsorg og nærhed – både i og udenfor menigheden.
  • Vejledes og opmuntres til et helligt liv.
 • At menigheden:
  • Giver en sand forkyndelse og undervisning i Guds Ord, Bibelen.
  • Hjælper hinanden til eftertænksomhed og fordybelse.
  • Har fokus på relation og nærvær.
  • Tilbyder forbøn, skriftemål og åndelig vejledning.
  • Har fokus på mission, evangelisation, omvendelse og bevarelse i troen.