Historie

Historie

– hvad gik forud for oprettelse af Søhøjlandets Valgmenighed

Ønsket om at oprette en valgmenighed udsprang på baggrund af 3 ting:

  1. Mange nye familier flyttede til området, og følte sig kirkeløse, fordi folkekirken som den fungere traditionelt, ikke stemmer overens med det unge familier med børn kan se sig selv i.
  2. Ønsket fra flere om at være en del af en “hel-menighed”.
  3. I Indre Mission snakkede man for alvor om at bygge nye lokaler fordi pladsen var for trang til børnerige familier, barnevogne mm. Disse bygninger skulle gerne kunne bruges til at holde gudstjeneste i på sigt, fordi de unge ikke ser sig selv i den traditionelle folkekirke.

Maj 2006
En gruppe satte sig sammen og gjorde sig tanker om en kommende valgmenighed i området. Gruppen var selvbestaltet, indkaldte interesserede til møde omkring en kommende valgmenighed med henblik på at få valgt nogle ind i en arbejdsgruppe.

August 2006
1. stormøde. Der blev valg til arbejdsgruppen, 5 blev valgt.

Efterår 2006
Det var svært at nå til enighed omkring fundament, og den overordnede tanke omkring hvad der vil sige at være kirke/ menighed. Derfor blev udvalget i dec. reduceret til 3 personer.

Forår 2007
De 3 i udvalget lod sig i høj grad inspirere at Fjellerup og Skjern Valgmenighed. Udvalget var nu åbent for deltagere, – det blev igen selvbestaltet – interesserede var velkomne til at komme med og præge arbejdsgangen. Udvalget voksede til 7 personer.

Efterår 2007
Man begyndte at mødes i et søndagsfællesskab, ca. hver 1½ måned. Der blev udarbejdet vedtægter for valgmenigheden. Disse blev godkendt på stormøde den 25. nov. 2007.

Forår 2008
Søndagsfællesskabet blev øget i antal arrangementer, og i foråret 2008 blev det vedtaget at afholde Søndagsfællesskab hver 3. søndag, fra 11.30 til 16.00. Der blev inviteret til frokost og kaffe, undervisning/ forkyndelse ved intern/ekstern taler, lovsang, børnemøder i 2 aldersopdelte grupper. Klippen blev brugt som samlingssted.
Der blev fundet en kasserer, økonomi/ budget blev fastlagt af udvalget sammen med kasserer
Der blev udarbejdet profil for valgmenigheden og præsten.
Det blev besluttet at ELUVA skulle være menighedens bagland.
Det blev fundet og valgt egnede menighedslokaler.
Der blev kommunikeret med biskop og stift.

Maj 2008
Økonomi + profiler blev præsenteret for storgruppen.

Juni 2008
Stillingsannonce udarbejdet og opslået i IMT, Tro og Mission, Udfordringen og på net-konvent med ansøgningsfrist 15. juli 2008.

August 2008
Der blev indkaldt 2 ansøgere til prøveprædiken og samtale. Hele arbejdsgruppen deltog i dette. Arbejdsgruppen bestod nu af 15 personer. Der var enighed om at pege på Jón Poulsen som menighedens første præst. Han kunne tidligst kunne ordineres som præst i juni 2009. Der arbejdes derfor på at finde en løsning på udfordringen: “manglende præst”, det næste års tid.
24. august afholdtes der første gang Søndagsfællesskab i Gjern Kulturcenter, i scenebygningen, og herefter hver 2. søndag.

September 2008
Cand. Teol. Henrik Thorsen, som i forvejen var en del af menigheden, men drev selvstændig virksomhed, sagde ja til at lade sig kalde og ordinere til præst for menigheden indtil Jón blev færdig. Der arbejdes herefter på at få godkendt menigheden som valgmenighed, ved Kirkeministeriet, med alle dertilhørende dokumenter.
Den 22. september blev der afholdt stiftende generalforsamling.

November 2008
Henrik Thorsen blev ordineret 25. november 2008, og indsat som præst 1. søndag i advent, den 30. november 2008. Provst Børge Terp stod for indsættelsen.
Dette var også den første gudstjeneste i Søhøjlandets Valgmenighed, festlig, med mange deltagere, ca. 200, både venner fra lokalområdet og fra andre menigheder. Der deltog også repræsentanter fra ELUVA. Det foregik i Hallen i Gjern Kulturcenter, bagefter bød valgmenigheden på kaffe og festkage.