Nyheder

Prügelknabe, syndebuk, stedfortræder…

Prügelknabe, syndebuk, stedfortræder…

Kært barn har mange navne. Men ofte gemmer der sig bag sådanne begreber en større og uddybende historie. Egentlig betyder ordene det samme – men alligevel har de forskellige oprindelser. Prügelknabe ”Prygledreng”. I England siger de ”Whipping Boy”. En prügelknabe var en dreng, som havde sin gang ved hoffet. Det kunne fx være den kongelige […]

Nyhedsbrev, maj 2018

Nyhedsbrev, maj 2018

Så er der nyt fra menighedsrådet. Du kan læse om det nye menighedsråd, om sommerens og efterårets program osv. Se mere her! Bemærk at du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på ‘subscribe’ i øverste venstre hjørne, når du har kliket på linket.

Levende spiritualitet

Levende spiritualitet

”Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse.” 1 Kor 14,26 Spiritualitet kan betyde mange ting. I Denne sammenhæng tænker vi spiritualitet som trosytringer og troshandlinger. Altså, handler det om vores bøns-, gudstjeneste- og […]

Bøn – der forvandler

Bøn – der forvandler

Et af vores tre særlige fokuspunkter i kirken, er ‘bøn, der forvandler’. Vi tror på, at bøn skaber bevægelse i Guds rige – derfor beder vi. Vi vil gerne opfordre folk til at tage del i bønnen. Bed hjemmefra! Brug bedelisten for kirken! Vær med til at bede for gudstjenesterne 10 minutter inden, de går […]