Refleksioner i coronaens tid #6: Byg dit liv på klippen!

Refleksioner i coronaens tid #6: Byg dit liv på klippen!

Hej og velkommen til den sjette refleksion her i coronaens tid. I de forrige refleksioner har vi taget udgangspunkt i nogle af Jesu ord fra Bjergprædiken (Matt 5-7). Jesus har sagt en masse ting om, hvordan vi skal leve vores liv, når vi hører ham til. Vil vi så gøre det han siger? Vil vi bygge vores liv på det fundament han har lagt ud for os? Det er det som han spørger os om, i stykket til i dag. Og dermed må vi også reflektere lidt over forholdet mellem tro og gerninger. For hvordan bliver vi egentlig frelst, og hvilken rolle spiller det vi gør, i den sammenhæng?

Tanken med disse refleksioner er, at du, enten selv eller sammen med familie, venner, cellegruppe mm. sætter 10-20 min. af til lidt bibellæsning, refleksion, bøn og samtale. Gør det om morgenen, efter middagsmad, sidst på aftenen – eller hvornår det passer dig.

Progressionen i oplægget er som følger:
-Start med at se videoen. Her vil jeg læse teksten sammen med jer, åbne den lidt op og så spille bolden videre til jer med et par spørgsmål til inspiration. Lad bare dine tanker, eller jeres snak, glide væk fra spørgsmålene, hvis det falder naturligt.
-Slut gerne af med at læse bibelteksten i bunden af denne blog og be sammen. Slut evt. af med den bøn jeg har vedlagt.

God fornøjelse!
-Michael

Matt 7,24-27: “Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.

Spørgsmål

Er dit liv bygget på klippen? Hvordan giver det sig til udtryk i din hverdag?

Hvordan forstår du forholdet mellem tro og gerninger? Syntes du Michael for det forklaret så det giver mening for dig?

Nævn tre ting/områder af dit liv, hvor du særligt kæmper med at følge Jesu vilje for dit liv. Tal med hinanden om, hvorfor netop disse ting er svære, og hvad du/I kan gøre ved det.

Afsluttende ord og bøn

Gal 5,13-14: “Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord: »Du skal elske din næste som dig selv«.”

Bøn: Far, lad vores kærlighed til hinanden og til alle mennesker blive rig og overstrømende. Styrk vores hjerter og lad os stå som hellige foran dig, når vor Herre Jesus kommer igen. Du har givet os alt hvad vi behøver, og vi ber dig; giv os del i din natur, så vi må se os selv og verden med dine øjne – og leve derefter. Amen