Refleksioner i coronaens tid #3: At være salt og lys i verden

Refleksioner i coronaens tid #3: At være salt og lys i verden

Hej og velkommen til den tredje refleksion her i coronaens tid. Denne gang tager vi udgangspunkt i et stykke fra Bjergprædiken. Jesus siger at vi skal være lys og salt – det handler om synlig tro og om at være himmellys for vores verden.

Tanken med disse refleksioner er, at du, enten selv eller sammen med familie, venner, cellegruppe mm. sætter 10-20 min. af til lidt bibellæsning, refleksion, bøn og samtale. Gør det om morgenen, efter middagsmad, sidst på aftenen – eller hvornår det passer dig.

Progressionen i oplægget er som følger:
-Start med at se videoen. Her vil jeg læse teksten sammen med jer, åbne den lidt op og så spille bolden videre til jer med et par spørgsmål til inspiration. Lad bare dine tanker, eller jeres snak, glide væk fra spørgsmålene, hvis det falder naturligt.
-Slut gerne af med at læse bibelteksten i bunden af denne blog og be sammen. Slut evt. af med den bøn jeg har vedlagt.

God fornøjelse!
-Michael

Matt 5,13-16: “I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.  Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.”

Spørgsmål

Når du hører at du skal være salt og lys for verden, hvad tænker du så? Er det en opgave du glæder dig over, føler du dårlig samvittighed over ikke at slå til, bliver du glad eller mismodig? Tal om, hvorfor du har det sådan.

Er der nogen du særligt tænker på, som du skal være salt og lys for?

Vi skal være himmellys for verden. Men hvordan er man det, sådan helt praktisk? Giv eksempler på måde du kan være et himmellys, både før og efter corona-nedlukningen.

Afsluttende ord og bøn

Fil 2,14-17a:  “Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden og holder fast ved livets ord…”

Bøn: Herre Jesus, du har kaldet os – giv os nåde til at leve et helligt liv, ligesom du er hellig. Du har købt os fri med dit blod – giv os din nåde at leve i frihed fra meningsløshedens magter. Du har født os på ny gennem dit levende ord – giv os nåde til at leve i oprigtig kærlighed til hinanden. Amen.