Refleksioner i coronaens tid #2: Dette er mit legeme…

Refleksioner i coronaens tid #2: Dette er mit legeme…


Hej og velkommen til den anden refleksion her i coronaens tid – en påskespecial. I dag vil vi tage udgangspunkt i en beretning fra Matthæusevangeliet, hvor Jesus indstifter nadveren.

Tanken med disse refleksioner er, at du, enten selv eller sammen med familie, venner, cellegruppe mm. sætter 10-20 min. af til lidt bibellæsning, refleksion, bøn og samtale. Gør det om morgenen, efter middagsmad, sidst på aftenen – eller hvornår det passer dig. I denne omgang, kunne du måske overveje at gøre det Skærtorsdag?

Progressionen i oplægget er som følger:
-Start med at se videoen. Her vil jeg læse teksten sammen med jer, åbne den lidt op og så spille bolden videre til jer med et par spørgsmål til inspiration. Lad bare dine tanker, eller jeres snak, glide væk fra spørgsmålene, hvis det falder naturligt.
-Slut gerne af med at læse bibelteksten i bunden af denne blog og be sammen. Slut evt. af med den bøn jeg har vedlagt. God fornøjelse OG god påske!

-Michael

Matt 26,26-29 : ”Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.«

Spørgsmål

Hvad betyder nadveren for dig? 

Er det vigtigt at fejre nadver, hvorfor/hvorfor ikke?

Man kan sige mange ting om nadveren: Det er et mindemåltid, vi modtager Jesus legeme og blod , får syndernes forladelse og styrkes i troen. Vi er også sammen med Jesus og vores kristne brødre og søstre, og får en forsmag på den evige fest på den nye  jord. Hvad vil du særlig tænke over, næste gang du fejrer nadver. 

Afsluttende ord og bøn

Fil 2,6-8:  ”I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,
       han, som havde Guds skikkelse,
      regnede det ikke for et rov
      at være lige med Gud,
       men gav afkald på det,
      tog en tjeners skikkelse på
      og blev mennesker lig;
      og da han var trådt frem som et menneske,
       ydmygede han sig
      og blev lydig indtil døden,
      ja, døden på et kors.”

   
Bøn: Lovet være du, himlens og jordens Herre, som omslutter hele skabningen med din kærlighed. Vi takker dig for frelsen, som du har skænket os gennem Jesus Kristus. Bered os gennem Helligånden at tage imod ham, når han kommer til os i sin hellige nadver. Herre, lad Kristus, ved din ånd, bo i vore hjerter og lad os være rodfæstede i kærlighed, så at vi sammen med alle de hellige får styrke til at gribe din uendelige nåde, og til at kende Kristi kærlighed som overgår al erkendelse. Ved Jesus Kristus, vor Herre, Amen!