Refleksioner i coronaens tid #1: Saml jeg skatte i himlen!

Refleksioner i coronaens tid #1: Saml jeg skatte i himlen!

“Lær at tage en pause, ellers kan intet af værdi indhente dig” .
Det citat faldt jeg over forleden. Jeg ved faktisk ikke hvem der står bag disse ord – men vedkommende har fat i noget. Der er stor værdi i at stoppe op. I pausen, i stilheden eller refleksionen kan vores perspektiv blive blive rettet ind, og de sande skatte kan blive tydelige for os.

Det er faktisk målet med dette første refleksionsoplæg her i Corona-tid. Forhåbentlig kommer der min. én hver uge i den kommende tid. Tanken er, at du, enten selv eller sammen med familie, venner, cellegruppe mm. sætter 10-20 min. af til lidt bibellæsning, refleksion, bøn og samtale. Gør det om morgenen, efter middagsmad, sidst på aftenen – eller hvornår det passer dig.

-Start med at se videoen. Her vil jeg læse teksten sammen med jer, åbne den lidt op og så spille bolden videre til jer med et par spørgsmål til inspiration. Lad bare dine tanker, eller jeres snak, glide væk fra spørgsmålene, hvis det falder naturligt.

-Slut gerne af med at læse bibelteksten i bunden af denne blog og be sammen. Slut evt. af med den bøn jeg har vedlagt.

God fornøjelse
-Michael

Matt 6,19-24 : ”Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke – hvilket mørke! Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.”

*mammon: Græsk: mammōnás. Oprindeligt et aramæisk ord, som formentlig er afledt af det hebræiske ord aman, som betyder ’tillid’. Mammon betyder altså noget i retning af ‘den skat som en person stoler på’.

Spørgsmål

Hvilke skatte samler du i dag?

Hvordan kan du sikre dig, at du tjener Gudi dag, og ikke mammon? Hvordan kan dit arbejde, dine penge, dine ting eller tid, sættes i spil til at tjene Gud og/eller din næste?

Når vores øje er klart, kan Guds lys slippe ind. Hvordan kan du slippe lyset ind i dit liv i dag?

Afsluttende ord og bøn

Luk 1,76-79:  ”Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synderes forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej”

Bøn: Hellig Gud, gør os værdige til din kaldelse. Styrk vores gode hensigter og giv os kraft til vores handlinger, så Jesus herliggøres gennem os og vi gennem ham. Det beder vi om, ved Jesu Kristi nåde. Amen