Kend Herren!

Inden gudstjenesten Store Bededag

Temaet for gudstjenesten er "Kend Herren!" Og er taget fra epistelteksten, som egentlig handler om, at der vil komme dage, da ingen længere spørger, om man kender Herren, for alle vil kende ham.
Det samme gør sig egentlig allerede nu gældende for alle troende kristne. Når man tror, så betyder det egentlig, at man kender Herren! Men stadigvæk ønsker vi at blive ved med at opmuntre hinanden til at kende ham! Og det gør vi ved at opsøge ham dér, hvor han i sit ord har lovet at være til stede: ved nadveren, ved Ordets forkyndelse, ved dåben, når vi beder, når vi samles etc.

Gudstjenesten vil være en Taizé-gudstjeneste, hvilket kommer til udtryk i, at vi vil synge en del taizé-sange, bruge en liturgi, der er inspireret af gudstjenesterne og tidebønnerne fra Taizé – og så vil vi ikke have nogen egentlig prædiken, men vi vil læse bibeltekster op, som der bliver rig lejlighed til at fordybe sig i og meditere over.

Stikord til gudstjenesten er: bøn, sang, stilhed, meditation og kontemplation.