Jesus, når jeg ser dit kors

Jesus, når jeg ser dit kors

En sang jeg skrev i dag, inspireret af mit arbejde med Lukasevangeliet kapitel 15, vers 11-32

Jesus, når jeg ser dit kors,
al den smerte som du bar

Næste
Gudstjenesten