Vend dit blik imod Jesus (prædikennoter)

Vend dit blik imod Jesus (prædikennoter)

Til de fleste gudstjenester, kan man følge med prædiken på m.shkirke.dk under overskriften ‘prædikennoter’. Her ser du nogle stikord, enkelte videoer, samt eventuelle reflekterende spørgsmål osv.

Trosbilleder del 3

Fup: "Sande kristne tvivler ikke!"
Fakta: "Troens kvalitet er ikke hvor stærk den er, men hvem den er vendt imod!"

En video om tro og tvivl:

Dagens tekster: http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/Praedikentekster/2012/16-12-2012

Tvivl
Johannes Døbers tvivl er meget grundlæggende. Han tvivler på, om Jesus overhovedet er, hvem han påstår at være!
Vores tvivl kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Enkelte af os tvivler stort set aldrig. Andre kommer i tvivl hver gang de åbner en naturvidenskabelig bog. Andre savner erfaringer med Gud. Og atter andre kan ikke forstå, at Gud kan være der for dem, når de oplever så meget lidelse og uretfærdighed.
Jesus møder Johannes med kærlighed og omsorg. Han kommer ikke med bebrejdelser, men med trøst og opmuntring. Det samme gør han også i forhold til os! Han møder os med trøst og opmuntring!

Fokus
Det, som Jesus gør i forhold til Johannes, er at flytte hans fokus fra hans tvivl og usikkerhed, og hen til løfterne i Skriften! Det samme gør han med os. Han ignorerer ikke vores anfægtelser, men midt i tvivlen lader han sit lys skinne. Midt i smerten og modgangen må vi få lov til at holde fast i, også selv om vores følelser skriger imod det, at han er hvem han siger sig være.
Jesus ønsker at vende vores blik imod ham!

Identitet
Mange af os kristne blir skuffede over os selv når vi tvivler. Og det billede vi får af os er, at vi er tvivlere, utro og uværdige. Men det er ikke sådan Jesus ser på os. Vores identitet i troen er aldrig Tvivleren – men derimod: frelste syndere, Guds børn og lige præcis det, som Gud kalder os til!!!

Trosbilledet
Hvordan ser troen ud igennem den linse, der kaldes "Vend dit blik imod Jesus!"?

Vend dit blik imod Jesus,
hans øje er fæstnet på dig,
se dig glad og fri,
thi din synd og ve
tog din frelser og Herre på sig.