Troens ABC – så er vi i gang…

Troens ABC – så er vi i gang…

Troens ABC er en tema række, hvor vi samtaler og undervises i grundlæggende elementer i vores kirkes trosgrundlag.

D. 11. august havde vi første gang Troens ABC. Her snakkede vi om de ti bud. Eftersom der ikke prædikes i traditionel forstand til disse gudstjenester, bliver talerne ikke optaget. I stedet for traditionel prædiken, hvor præsten prædiker og menigheden sidder og lytter, har vi valgt at benytte os af dialogiske taler til disse tema-gudstjenester.