Pas på falsk forkyndelse!

Pas på falsk forkyndelse!

I den her uge, har Ugens Bibeltekst være Johannesbrevene. Et tema, som er gennemgående, er hvor vigtigt det er, at holde fast i den sande, sunde lære. Og at der altid vil være dem, som ønsker at dreje læren i en ny og forkert retning.

Der er vist ikke så mange ulve i Danmark alligevel. Problemet er noget mindre, end man indtil videre havde regnet med. Men for nogle fårehyrder er det nok, bare med de her fire ulve. For de mistede nogle af deres får. Ulven fik fat i dem.

Et billede, som Jesus bruger om forkyndere, der kommer med et fordrejet og falsk budskab, er at de er som ulve, der har klædt sig ud som får (mt 7). Fårene tror altså, at der ikke er fare på færde. Men lige pludseligt angriber ulven – og fårene dør. I 1 Joh 2, får vi en fornemmelse af, hvorfor Jesus bruger dette billede. Johannes skriver, at der vil komme antikristelig forkyndelse. Og de falske forkyndere, der bringer dette budskab, kommer ikke udefra – ligesom de her 4 ulve, som nogen måske har forsøgt at importere fra Tyskland. Nej disse forkyndere er allerede med i flokken. De er som ulve, ja – men ulve, der ligner får. Hvordan kan menighederne så vogte sig for disse falske forkyndere? Hvordan kan de finde ud af, om de er ægte får, eller om de er ulve? Ved at:

  1. …tage ansvaret for læren alvorligt.
  2. …kende Skriften!
  3. …afvise den falske lære.

Johannes siger, når han skriver til dem, at han ikke siger sådan, fordi han er bange for, at de ikke kender det han vil sige. Nej, han skriver det fordi han véd, at de kender det. I kender læren. Brug den. Prøv forkynderne. Og hvordan kan Johannes så regne med at de kender læren? Fordi han forudsætter, at de læser i deres bibler. At de studerer Skriften. Og at de lytter til sand forkyndelse, som er bygget på apostlenes og profeternes grundvold.

Hvilken påmindelse er der til os i det her? At vi skal kende læren! Vi skal ikke bare overlade læren til præsten og forkynderne. Nej, kære menighed – I skal prøve ånderne! Lad os ikke slippe afsted med at sige hvad som helst. Hvis I formoder, at det vi siger, ikke stemmer overens med Skriften – så tal med os om det. Og hvis vi ikke tager imod den bibelske kritik – så gå videre. Gå til Menighedsrådet og til den åndelige vejleder. Hvis vi forkyndere forkynder falsk, så skal I altså ikke lade os slippe afsted med det. – Nej, I skal afvise falsk forkyndelse.’

Så kære venner og kære kirke, tag ansvaret på jer! Kend Skriften! Og hold jer fra den falske forkyndelse!