Ikke enhver, der siger Herre, Herre…

Ikke enhver, der siger Herre, Herre…

Matt 7,15-21 handler om, at der er falske forkyndere; men at disse nemt kan spottes! Man skal bare se på frugterne af dem!

Jesus holder på et tidspunkt en tale for sine disciple, som vi i eftertiden har kaldt Bjergprædiken. Vi kan finde talen gengivet i Matthæusevangeliet kap. 5 til og med kap. 7. Det er en tale, som på mange måder handler om discipelskab – om hvordan man skal tro og leve som Jesu efterfølger.
Den 8. søndag efter Trinitatis (14. aug. 2011) var prædikenteksten til gudstjenesten hentet fra afslutningen på bjergprædikenen: Matt 7,15-21! Der siger Jesus sådan:

"Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. "

Vi havde ikke selv gudstjeneste den dag i Søhøjlandets Valgmenighed, men jeg vikarierede i Galten Valgmenighed for Daniel – og hvis du klikker på følgende link, kan du komme til at høre den prædiken jeg holdt!

http://podcast.gava.dk/?p=episode&name=2011-08-15_gava20110814.mp3