Hvem bestemmer hjemme hos dig?

Hvem bestemmer hjemme hos dig?

En undersøgelse viser, at det er kvinderne, der står for at de fleste afgørende beslutninger bliver truffet. Hvordan matcher det Skriftens syn på kvinde- og manderollen?

Se artikelen "Derfor bestemmer kvinder det meste" fra TV2’s hjemmeside: http://go.tv2.dk/articledag/id-43438886:derfor-bestemmer-kvinder-det-meste.html?forside

I mandags var vi nogle stykker smalede til "Hvad siger Bibelen…"-aften. Temaet for aftenen var ‘familie’. Vi var inde omkring ægteskab, forældre og børn, singletilværelse, menigheden som familie etc. Og ind imellem snakkede vi også noget omkring hvad skriften siger om det at være henholdsvis mand og kvinde. Der står bl.a., at manden er kvindens hoved, og måske endnu mere provokerende for nutidsmennesker, at kvinden er det "svagere køn".
Jeg er af den overbevisning, at Bibelen er Guds ord. Jeg tror, at alt det, der står i Bibelen er Guds tale til mennesker – også når den siger noget omkring forholdet mellem mand og kvinde. Så er spørgsmålet, hvordan harmonerer Bibelens budskab med TV2’s artikel? Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke nødvendigvis, at det, der står i artiklen, er i modstrid med Bibelen – for hvad betyder det, at manden er kvindens hoved? Og hvad betyder det, at kvinden er det svagere køn?
Jeg tør ikke påstå, at jeg kender svarene til fulde, men jeg ved i hvert fald hvad noget af det IKKE betyder. At manden er hoved, betyder ikke, at han har ret til at herske -altså, fx herse rundt med sin kone. Nej, det betyder, at han har et ansvar for sit hus! Naturligvis har kvinden også et ansvar – men mandens er åbenbart anderledes. Det ser ud som om, at Gud har skabt os således, at i familien er det mandens hovedansvar, at sørge for sin familie. Det er hans ansvar, at de trives, at de har det godt, at de har Gud med i deres liv etc. Og når der står, at kvinden skal underordne sig sin mand – må det vel betyde, at hun respekter mandens lederansvar. Sagt lidt mere åndeligt: Manden er præst for sin familie!
Når Apostelen Peter siger, at kvinden er det svagere køn, tror jeg ikke det skal forstås som om, at hun er skabt til at have en svagere position end manden (naturligvis ved vi alle godt, at kvinder fysisk set tit er svagere end mænd – men jeg tror ikke det er det, det handler om her), men at kvinden i Peters samtid havde fået tildelt en svagere position! Derfor skulle manden passe ekstra godt på hende – for hun var mere udsat end mænd. Men sådan er situationen ikke længere… i hvert fald ikke så udpræget. Og dog, når vi ser på enlige forældre, sexslaver, udsatte i nattelivet, så er det ofte (men ikke altid) kvinderne, der er ofre. Pointen for mig er, at Gud ikke nødvendigvsi har skabt kvinderne som det svage køn, men samfundet har gjort dem til det svagere køn! Eller for at sige det mere præcis: Ved syndefaldet mistede kvinden sin oprindelige status! Men i Kristus er dette ophævet! ik’? Men den anden side af sagen, at manden er hoved, og at kvinden skal underordne sig – det argumenteres med, at det er en skabelsesordning! Det er altså, som Gud oprindeligt ville det!
Så er spørgsmålet til os i dag: Hvordan udlever vi det? Hvardan lever vi i overensstemmelse med Guds ord på det her område?

Forrige
Gudstjenesten