Hvad siger bibelen om… ?

Hvad siger bibelen om… ?

Den 5. sep. arrangeres den første af den slags aftener, som vi har valgt at kalde "Hvad siger bibelen om…?" Du kan se mere om aftenen her: http://www.shvm.dk/kalender/ og her kan du også følge med i hvornår næste aften kommer.
Aftenen vil indeholde et oplæg (undervisning i skriften udfra pågældende dags tema) med efterfølgende samtale.

Alt efter hvilken opbakning og interesse der vil være til disse aftener, vil vi vurdere om det er noget vi senere vil fortsætte med.

Vi har brug for DINE forslag! Hvad vil du gerne høre om? Hvilket emne savner du at få belyst ud fra skriften? Har du forslag, så skriv dem her i en kommentar, eller send dem direkte til præsten på jon@shvm.dk.