Bibelsk forankring

Bibelsk forankring

”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed…” 2 Tim 3,16

Bibelen er en helt særlig bog. Den er indblæst af Helligånden. Den er Guds ord til mennesker. Gud taler til os på mange måder. Men hans klareste tale finder vi i Bibelen. Bibelen er kanon – dvs. rettesnor. Bibelen er det vaterpas, som alt andet skal måles efter. Bibelen er den stemmegaffel, som kristenlivets og kristentroens instrumenter skal stemmes ind efter. Derfor ønsker vi at arbejde for, at Bibelen er en åben, læst, brugt og efterlevet bog i Søhøjlandets Kirke.