Kirkernes Sociale Arbejde

Kirkernes Sociale Arbejde

Vi er nogle menigheder og kristne fællesskaber i Silkeborg kommune, som er gået sammen for at dele opgaven om at yde diakoni i vores kommune. Se mere om KSA her.

Lidt om KSA fra hjemmesiden:

Formålet:

  • at inspirere kirker / menigheder til diakoni
  • at formidle konkret diakonalt arbejde

Vision:

  • at bringe praktisk hjælp, omsorg og håb til mennesker, der kæmper med livet
  • at formidle Guds kærlighed til mennesker

Grundlag:

Vi bygger på det kristne livs- og menneskesyn.

Vi giver blot det videre, vi selv har modtaget.

Kristi kærlighed er således både udgangspunkt, forbillede og drivkraft i vores arbejde.

Vi tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er skabt af Gud og dermed unikt, og at Gud ønsker at møde den enkelte med sin kærlighed og tilgivelse. Vi anser alle mennesker som ligeværdige, og ethvert menneske har altid krav på at blive respekteret som medmenneske.

Vi tjener gennem praktisk hjælp og omsorg uden krav til medborgeren. Ønsker medborgeren at tale om tro og høre mere om, hvad kirkerne tilbyder, gør vi naturligvis gerne dette, men kun på medborgerens foranledning.

Organisation og Økonomi:

KSA ledes i det daglige af projektlederen (se ‘Kontakt’) i samarbejde med styregruppen, bestående af fire medlemmer valgt blandt de tilknyttede kirker og menigheder. De overordnede beslutninger træffes af netværksmødet, hvor alle de tilknyttede kirker, menigheder og Blå Kors er repræsenteret.

Projektlederen er ansat 10 timer om ugen af midler fra Socialministeriet. Alt andet arbejde udføres af frivillige.

KSA samarbejder med Frivilligcentret i Silkeborg. Se Frivilligcentrets hjemmeside.