Evangelisk Alliance

Evangelisk Alliance

Evangelisk Alliance

Vi har også en tilknytning til Evangelisk Alliance. EA er en samling menigheder og kristne fællesskaber på tværs af forskellige protestantiske retninger. Dette fællesskab kommermest til udtryk gennem den årlige bedeuge.