Andre fællesskaber

Andre fællesskaber

Søhøjlandets Kirke er et fællesskab af mennesker, der deler en fælles tro på Bibelens Gud. Det store fællesskab kommer tydeligst til syne, når vi har formiddagsgudstjeneste. Her mødes børn, voksne, unge og gamle. Der er noget festligt og enestående ved det store fællesskab. Men de fleste af os har også behov for at være med i mindre fællesskaber, hvor man har lettere ved at komme til orde, og hvor man af helt naturlige årsager er mere synlig. Nogle vælger de helt små fællesskaber bestående af to eller tre personer. I disse grupper deler man ofte de inderste tanker med hinanden, og bruger en del tid på bøn.

Fra menighedens begyndelse har vi ønsket at få flest muligt til at være med i en kernegruppe. En kernegruppe er et mindre fællesskab på 6-12 personer, hvor vi deler liv, tro og drømme med hinanden. Se mere om kernegrupperne i menuen til venstre.

Der findes også enkelte større, og mere visionskonkrete fællesskaber – altså fællesskaber, som ikke kun defineres af størrelse og et et ønske om åndeligt fællesskab, men også har en konkret overordnet vision – fx: ‘Vi vil lave en gudstjeneste, direkte målrettet småbørnsfamiler’ el. lign. Indtil videre har vi to sådanne fællesskaber ud fra Søhøjlandets Kirke. Se mere i menuen til venstre.