Skærtorsdag

Skær er det gl. nordiske ord for ren. Og det spiller på, at det var denne dag, at Jesus vaskede sine disciples fødder. På engelsk hedder dagen bl.a. Maundy Thursday. Maundy kommer af det latinske mandatum, som er det første ord i Johs 13,34 i den autoriserede katolske bibel Vulgata. På dansk lyder verset: "Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden." Her er det altså det nye bud, budet om kærligheden, som kendetegner dagen. Og endelig fejrer vi også skærtorsdag pga., at det var på denne dag, at nadveren blev indstiftet.

Det, denne dag skal minde os om, er at Jesus, vores herre og mester, kom som vores tjener. Og ligesom han ydmygede sig og blev som en træl (det var trællens opgave at vaske gæsternes fødder), således skal vi ydmyge os, og være som tjenere for hinanden. Derfor skal vi naturligvis elske hinanden, og lade det være det, der kendetegner vores fællesskab i hjemmet, kirken, kernegruppen osv.

Jesu ypperste tjeneste for os var, at han gav sit liv for os, for at vi aldrig skal rammes af syndefaldets konsekvens. Det er frugten af denne tjeneste vi spiser og drikker, når vi er til alters. Vi spiser det offer, som han bragte i vores sted. Og vi drikker det blod, som er en renselse for al synd og uretfærdighed.

Glædelig skærtorsdag!