Retningslinjer for genåbning af kirken

Retningslinjer for genåbning af kirken

Vi glæder os over at kunne mødes og byde hinanden velkommen i kirkens lokaler igen.

For, at det kan ske på en forsvarlig måde og alle kan føle sig trygge ved at komme, har menighedsrådet udarbejdet disse retningslinjer på baggrund af retningslinjerne fra Kirkeministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi beder jer alle om at læse dem igennem og følge dem. 

Denne side vil løbende blive opdateret. Hold dig opdateret her og på kirkeministeriets hjemmeside.

Gudstjenester

 • Er du er syg eller udviser symptomer på sygdom, så bliv hjemme for en sikkerheds skyld.
 • Vi begrænser antallet af gudstjenestedeltagere ved at åbne op for tilmelding. Ligeledes er antallet af stole i kirkesalen minimeret og opsat efter afstandsregler på 2 meter, således at sang er tilladt. Hvis personer fra samme husstand møder op, må de sidde tættere sammen. 
  • Reservering af pladser til gudstjenester kan ske via begivenhederne på kirkens kalender. Formularen vil være tilgængelig i ugen op til gudstjenesten. Hold dig opdateret på kirkens kalender
 • Vi er ekstra opmærksomme på rengøring, og der kan være lokaler som er utilgængelige.
 • Vi forsøger at undgå fysisk kontakt og giver derfor ikke hånd eller kram til hinanden. Du vil derimod blive mødt af et hej og et smil, samt en vært som vil forklare dig hvor du skal sidde under gudstjenesten.
 • Gudstjenesterne vil i videst muligt omfang fortsat blive live transmitteret på YouTube. Her vil man ikke kunne se dem, som deltager i gudstjenesten.

Øvrige menighedsaktiviteter

 • Lokalerne må udelukkende bruges til menighedsaktiviteter
 • Lokalerne skal bookes før brug. Dette gøres via din @shkirke.dk konto under kalender. (Se denne vejledning)
 • Der er begrænsninger for antal personer i lokalerne
  • 4 lokaler/områder kan benyttes og skal bookes (Se vejledning)
   • Café (16 personer)+aktivitetsrum(20 personer)
   • Kirkesal (60 personer)
   • Børnerum (10 personer)
   • Ungdomslokale (10 personer)
 • Der skal holdes afstand på 1 meter mellem alle. I tilfælde af sang skal der holdes afstand på 2 meter. Personer fra samme husstand må gerne sidde tættere sammen. 
 • Rengøring efter brug: Overflader som er blevet berørt skal tørres af med vand og sæbe.  F.eks. borde, dørhåndtag, m.m.
 • Køkken, toiletter ml. café og aktivitetsrummet og toilettet ved ungdomslokalet må benyttes, men skal rengøres efter brug (se Rengøring)
 • OBS: såfremt I gør brug af kirkesalen mandag og tirsdag, så er stole ikke blevet tørret af efter gudstjenesten søndag.
 • Mødeindkalderen er særligt ansvarlig for håndhæve retningslinjerne, eller at udpege en mødedeltager der sikrer håndhævelse af f.eks. afstandskrav gennem mødet.

Ved al aktivitet udenfor gælder forsamlingsforbudet på 10 personer. Så man kan ikke mødes mere end 10 i kirkens have, uanset om det er en menighedsaktivitet.

Menighedsaktiviteter

Menighedsaktiviteter er aktiviteter som Søhøjlandets Kirke står bag. Dette er f.eks.

 • Gudstjenester
 • Kernegrupper
 • Tune In
 • Tjenestegrupper
 • Midt i alt
 • Menighedsråd og udvalgsmøder
 • IMU og IM har også lov til at mødes i lokalerne. IM må som de eneste benytte “krypten”/IM lokalet

Menighedsaktiviteter er ikke

 • Miniteen (DFS)
 • Private arrangementer
 • Legestuen
 • Krea-kvinder

Servering til arrangementer

 • Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne
 • Ved buffetservering, fællesspisning m.v. bør der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.

Rengøring

Efter møder skal overflader der er berørt rengøres. Det er de steder hvor hænder har meget kontakt. Det gælder f.eks. dørhåndtag, borde, musikinstrumenter, toiletter, mm. Overfladerne skal tørres over med vand og sæbe. Efter gudstjenester er følgende i kirkesalen undtaget: stole, computer, mixerpult og musikinstrumenter, men kan til gengæld ikke bookes mandag og tirsdag.

Rengøringsartikler

Kan findes i rengøringslokalet ved siden af fællestoiletterne. 

Brugte klude skal smides i den hvide metalspand, som står indenfor døren til køkkenet. 

Lokalet der er benyttet

Borde og dørhåndtag tørres over med vand og sæbe.

Toiletter

Hvis toiletter er blevet brugt, skal overflader rengøres med vand og sæbe. 

Køkken

Kontaktflader tørres over med vand og sæbe, hvis køkkenet er blevet brugt.