Første søndag efter Trinitatis

Husk tilmelding til søndagens gudstjeneste