Prædikener fra november 2019

Sidste søndag i kirkeåret

Bibeltekst: Matt 25,31-46 | Taler: Andreas Østerlund Nielsen | Tema: Dømt til frelse eller fortabelse!