Odenseerklæringen – del 3

Odenseerklæringen – del 3

Den tredje del af Odenseerklæringen handler om Jesus, og hvordan vi forholder os til ham. Jeg tager særlig to ting op: Jesus som virkelig, og virkelig opstanden og Jesus som eneste vej til frelse.

"(Kirken tro er) … tro på Jesus Kristus
Jesus Kristus er Guds Søn og ét med Gud. Han blev menneske, født af jomfruen Maria. Han døde under Guds vrede i stedet for os syndere. Han opstod fysisk og konkret af graven og indtog sin plads ved Guds højre hånd som universets Herre. Han kommer igen i herlighed som menneskers frelser eller dommer. Jesus er vores og verdens eneste håb om frelse og evigt liv.
Det medfører, at Bibelens vidnesbyrd om Jesus Kristus skal forstås efter den enkle og ligefremme betydning, det har i Bibelen. Det gælder også der, hvor Bibelens vidnesbyrd tilsyneladende strider mod det moderne menneskes erfaring og verdensbillede. Budskabet om Jesus Kristus skal formidles forståeligt og aktuelt for nutidens mennesker, men kravet om tilpasning af det bibelske vidnesbyrds ligefremme betydning efter skiftende tiders smag og grader af »oplysning« er en fornægtelse af Jesus Kristus selv.
Deraf følger også, at Jesus var mere end blot et menneske, der på en enestående måde elskede Gud og andre mennesker. Han viste ikke blot, hvordan Gud er. Han var og er fuldt ud Gud såvel som menneske."

Der er to ting, jeg gerne vil fokusere på i dette indlæg:

  1. Jesus (og hans opstandelse) som virkelig!
  2. Jesus som eneste vej ind i Guds rige!

Den historiske Jesus
Særlig Jesu opstandelse står ofte for skud når vi hører moderne, liberale teologer udtale sig om autenciteten af evangelierne mm. Man lægger op til, at opstandelsen naturligvis skal opfattes metaforisk eller symbolsk. Altså, at vi skal se Jesus som billedeligt opstanden – at hans tankder og ideer lever videre i kirken etc. Men dette er noget ukristeligt ævl! Disse såkaldet teologer burde sætte sig ned og læse i Bibelen, og se hvad øjenvidnere der beskrev – fx 1 Kor 15, hvor Paulus blandt andet siger:

"Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom."

Vi må frimodigt og håbefuldt holde fast i den historiske Jesus, som han åbenbares for os i de hellige skrifter. Og det gælder ikke kun vedr. opstandelsen – men også vedr. jomfrufødsel, syndfrihed, forsoningsdød, to-naturlæren etc.

Den eneste vej til Faderen
Her er Bibelen og Jesus igen meget klare: "Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig." Johs 14,6.
Der findes præster og forkyndere, som vil påstå at alle bliver frelste en skønne dag! Men de har ikke Bibelen på deres side. Det de bygger på, er deres egne tanker og forestillinger. Andre vil sige, at alle fromme mennesker vil blive frelste (også gode jøder, muslimer, hinduer etc.) – men det strider også mod den sande lære.

Men det er ikke overraskende, at disse ord lyder! Kristus har selv forberedt os, da han sagde, at der vil komme falske profeter og lærere. Men derfor skal vi være på vagt – og bede for kirken, og protestere og prædike imod den falske forkyndelse!

I stedet for at fylde ikke-kristnes ører med, at alle bliver frelste, eller at "enhver er salig i sin tro", så skal vi bære det evnagelie med os, som Jesus har lovet, har magt til at frelse mennesker. Ordet om Jesus!!!