Hvordan få flere i kirke?

Hvordan få flere i kirke?

Jeg tror, vi er mange præster og kirkelige ledere, som ofte bruger meget tid på at tænke og filosofere over hvordan vi kan få flere mennesker til at tro på Jesus. Vi oplever, at vi har fundet verdens største og bedste skat – og vi vil så gerne dele ud af den. Derfor læser vi alt muligt om hvordan vi kan blive bedre til lige præcis dét.

Har lige læst en interessant artikel omkring, hvorfor nogle kirker ikke vokser. Sådanne artikler fanger altid min opmærksomhed. Jeg tror, det er fordi jeg meget gerne vil lede en åben kirke, hvor flere og flere kommer til tro på Jesus. Men ofte har jeg det lidt dobbelt med de her artikler. De er gode til at diagnosticere og komme med løsningsforslag. Men alt for ofte ligger løsningen i menneskers styrke og menneskers handlinger – og dét provokerer mig. Altså, sådan noget med, at hvis kirken bare tog sig sammen, fik en mere effektiv organisation, en mere målrettet vision osv., så ville det bare gå derud ad.
Jeg tror faktisk, de har fat i noget (det er vel derfor jeg bliver ved med at læse sådanne artikler). Sociologisk har de virkelig fat i noget! Og de har også en pointe i, at når vi er kristne, der er åndsfyldte, så er vi Guds medarbejdere – vi har en individuel styrke i ham! Dvs. vi kan virkelig udrette noget som Guds folk. Men de store vækkelser, vi hører om fra Skriften (ifm kobberslangen, kong Josia, Ezra, pinsedag osv.), dér er FØRST og fremmest fordi Guds ord bliver forkyndt klart og afslører synd. Dernæst omvender mennesker sig – og bliver frelste! Jeg erkender, at der OGSÅ findes organisering, godt lederskab osv. i fortællingerne, men fokus er et andet sted.

Hvad vil jeg så med det her indlæg? Jeg tror jeg gerne vil trøste mig selv lidt. Jeg vil minde mig selv om, at kirke aldrig først og fremmest er baseret på menneskers gerninger – men på Guds! Jeg vil minde mig selv og mine medkristne om, at Jesus har gjort alt det, der skulle til, for at mennesker kan blive frelst. Og jeg vil minde os om, at budskabet om dét, er et livgivende budskab. Dvs. at det i sig selv har kraft til at vække og omvende mennesker, som ikke tror. Jeg vil minde os om, at Kristus ikke har efterladt os, men at han er her med sin Ånd. Den samme ånd, som alt blev skabt ved. Den samme Ånd, som opvakte Jesus fra de døde. Han, denne Hellige Ånd er virksom og kraftfuld i Guds kirke. Alt det ønsker jeg at trøste mig med – alt det ønsker jeg, at de menigheder, jeg tjener, skal huske på. Og når det er slået fast. Så ønsker jeg af hele mit hjerte at arbejde for, at menighederne og jeg bli’r endnu bedre til:

  1. At være venlige og imødekommende
  2. At have klare intentioner og mål
  3. At være godt organiserede
  4. At være relevante ind i vores tid og kultur
  5. At tilbyde et budskab og fælleskab, der går i dybden – at der er kød på
  6. At udvise ægte kærlighed til hinanden og vores omverden
  7. At bruge tid på bøn og fællesskab med Gud.