Bliv en bedre tilhører!

Bliv en bedre tilhører!

Vi er forskellige mennesker, og vi tilegner os viden på meget forskellige måder. Dét er naturligvis en udfordring for os, der er formidlere i kirken. Vi skal være gode til at favne og benytte os af forskellige indlæringsstile osv. Men det er også vigtigt, at vi som tilhørere hele tiden arbejder med at blive bedre til at høre efter.

Mit indlæg er inspireret af et indlæg, jeg så på The Gospel Coalitions hjemmeside. I kan læse det her!

Når jeg forbereder en prædiken, er der forskellige trin, jeg går igennem:

  • Jeg begynder naturligvis med at spørge om, hvad Gud ønsker, at menigheden skal høre om. Og det gør jeg ved at gå i dybden med dagens tekster, samt bede Helligånden om at guide mig.
  • Jeg overvejer, hvordan jeg skal kommunikere budskabet. Fx ved at finde billeder, rekvisitter, opgaver etc., som kan være med til at få budskabet ud over talerstolen.
  • Jeg prøver at forestille mig forskellige mere eller mindre opdigtede personer, som vil høre, hvad jeg siger. De er i forskellige aldre. Nogle er kirkevandte, andre ikke. Nogle er meget sikre i deres tro, andre anfægtede osv.
  • Jeg tænker også over, hvordan jeg sammensætter min prædiken (hvad kommer først? Hvad er pointen? …)
  • Osv.

Det er et hårdt, og rigtig spændende arbejde, at forberede prædikener. Men ligesom, jeg går forskellige ting igennem, inden jeg prædiker – tror jeg, det er vigtigt, at I som tilhørere, arbejder med, hvordan I tager imod det. Det skal I naturligvis ikke gøre på grund af, at I ikke kan være andet bekendt, når jeg nu har gjort så meget ud af det 🙂 Men I skal gøre det, fordi vi har at gøre med Guds budskab til menigheden i dag.

 

Jeg foreslår 5 ting, I som tilhørere skal gå til en prædiken med:

  1. Bed Gud om, at du må være åben for hans ord!
  2. Regn med, at Gud vil tale til dig i dag!
  3. Vær så lyttende som muligt (forsk. fra person til person – fx ta noter, stå nede bagved, sid oprejst el.lign.)
  4. Bedøm prædikenen på Skriften! 
  5. Handl på det, som Gud siger til dig i prædikenen!