Behold os, Herre, ved dit ord!

Behold os, Herre, ved dit ord!

Ind i forskellige af kirkens storme og orkaner, er der blevet forfattet diverse sange og salmer. Bla. Luthers "Behold os, Herrem ved dit ord"

1 Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!

2 Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!

3 Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!

Martin Luther 1542. Dansk 1556.
N.F.S. Grundtvig 1837. H.S. Prahl 1888.

Jeg synes ovenstående salme er ganske relevant ind i dagens folkekirkelige situation. Første vers handler om, at vel fortsætter kirken selv om det er lykkedes Jesu fjende at forføre 8 af biskopperne (samt en hel del kirkefolk) til at tro, at Gud kan velsigne noget, som han klart sige, han ikke velsigner. Mit ind i sådan en situation må vi bede til Gud om at bevare os og give os tålmodighed og udholdenhed – og holde os til sit ord, som trods alt stadig er klart og tydeligt.

I vers 2 beder vi Majestæten, vores sande monark, Jesus Kristus, om at vise sin magt – ikke med politiske eller militære sejre, men ved at beskærme os, og holde os fast i troen på ham. Det må også være vores bøn i Søhøjlandets Valgmenighed – naturligvis sammen med bønnen om, at vi til stadighed må elske alle de menneskelige parter i sagen – og at vi altid må se, at kampen ikke står imod kød og blod.

Sidste vers er en bøn om, at troens folk må stå sammen i enighed. Det må vi også bede om i dag.