Evangelisk Alliance bedemøde i Spejdernes bålhytte