4. s. i advent – Kongen kommer og frelser sit folk