Spørgsmål og svar

Dåb

Spørgsmål:

Hvad er det vigtigste ved dåben?


Svar:

Kære spørger!

For mig at se erd et vigtigste i dåben to ting:

  1. Gaven, som jeg får i dåben
  2. At jeg åbner gaven

Gaven

I dåben rækker Gud mig en gave. Og den gave er statsborgerskab i hans rige. Dvs. det, som ligger i gaven, er at jeg er Guds barn. Alle mennesker er syndere ifølge Bibelen. Det betyder IKKE, at vi alle sammen er onde og lede i forhold til hinanden. Men det betyder, at i forhold til Guds standard, så er vi ikke så hellige og rene, som vi burde være. Vi har synd i vores liv. Den her synd kommer til udtryk, når vi bliver selviske, når vi misunder, når vi hidser os op osv. Og på grund af denne synd er vi adskilte fra Gud. Faktisk er det så alvorligt ifølge Bibelen, at hvis vi ikke kommer af med denne synd, så vil vi gå evigt fortabt. Men Gud hader, at vi er adskilte fra ham. Derfor sendte han sin søn ind i vores verden. Jesus kom for at bære vores skyld på sig. Han kom for at bære straffen, så at vi kunne gå fri. Et sted i Bibelen står der, at Jesus blev en forbandelse for os. Det betyder, at Jesus gik fortabt i vores sted. Og dét, som Gud tilbyder os i dåben, er at vi tager Jesu plads. Dvs. at vi bliver ét med Gud, ligesom Jesus er det. Gaven, som vi altså får tilbudt i dåben, er et evigt liv i Paradis sammen med Gud.

Åbne gaven

Der er dog ingen automatik over dåben. Nogle gange kan man have sådan en magisk forståelse af dåben. Altså, hvis man bare får nogle dråber vand smidt på sig - samtidig med at præsten fyrer nogle hellige gloser af - så blir man automatisk et helligt menneske. Men det er IKKE det, der sker i dåben. Det, som sker er, at vi får tilbudt Guds gave. Så er det op til os, om vi vil tage imod den eller ej. Gud giver os muligheden og midlerne til at tro; men vi må tage imod det eller ej.

Venligst Jón