Præstens blog

mandag den 2. januar 2012
Julens glemte helligdage

Der er to helligdage ved juletiden, som ikke rigtig længere får lov til at have deres egen plads. Den såkaldte "anden juledag" og den såkaldte "nytårsdag".


Inden Kristmessen blev en fast helligdag i kirken i det fjerde århundrede, var der en anden helligdag omkring samme tidspunkt, som oldkirken holdt som helligdag: Sankt Stefans dag, som markerede Stefanus martyrium. Stefanus er kirkens første blodmartyr - altså, den første, der lader livet pga. bekendelsen af Kristus som frelser. Helt siden oldkirkens dage har man husket Stefanus på denne dag (i vest d. 26. dec. og i øst d. 27. dec.).
I dag er det sjældent vi kalder dagen 'Sankt Stefans dag' ofte nøjes vi med 2. juledag. Og jeg tror endda, hvis vi spørger den almindelige dansker, vil de fleste af dem kunne svare på, hvornår anden juledag er - men ikke hvornår Sankt Stefans dag er.
Så er spørgsmålet: Gør det så meget? MIT svar er, at det synes jeg det gør. Jeg synes det er ærgeligt! Dog er det stadig teksten om Stefanus fra Apostlenes Gerninger, som læses som epistel - og både efter første og anden tekstrække er prædikenteksterne tekster, der handler om alle disciples martyrium - og det er glædeligt. Men det ærgrer mig en smule, at denne dag som sådan er gået i glemmebogen for de fleste. Det er kirkens første blodmartyr, der huskes - og det er kirkens generelle martyrium, som der prædikes over. Det siger en masse om den skat vi har i himmelen - og det siger også en hel del om prisen ved at være Kristi discipel. På den anden side, er det også glædeligt at bruge mange dage på at fejre Kristmessen - altså, Guds komme til jord: Inkarnationen! Men en del af det handler altså også om Kirkens 'inkarnation' - eller i hvert fald kirkens væren 'i denne verden' - og dermed dens martyrium.

Den anden glemte helligdag, er den, vi i dag kalder nytårsdag! I gamle dage kendte man den som 'dagen for Jesu omskærelse', 'Jesu navnedag' eller 'Oktavdagen' (dvs. ottende dagen efter Kristmesse).
Min formodning er, at de fleste kirkefolk ville tænke dagen som værende en markering af det nye år, som vi går i møde. Men det er egentlig ikke dens grundlæggende mening, når vi tænker kirkeårsmæssigt! Da er dagen først og fremmest tæt forbundet med julen! Det er her, 1. jan., at vi husker, at Jesus, otte dage efter sin fødsel, bliver bundet til loven (ved omskærelsen) i vores sted! Det er her, at han blir navngivet og får navnet Jesus (d.e. "Herren frelser"). Det er da en fed helligdag - og det er træls, at den ikke huskes og fejres for det, den egentlig er der for. Dog er det selvfølgelig fantastisk at få lov til at fejre nytår, og takke Gud for alt det nye, der kommer os i møde etc. Men alligevel...

Når alt det er sagt, er det dog fantastisk at helligdagene stadig er der - og kirken har stor mulighed for at forkynde det budskab, som kirkeårets tekster lægger op til! Det er tekster, som sætter julen i et bredere og større perspektiv, og som giver håb og trøst ind i det nye år. Derfor, glædelig Kristmesse - og et godt og velsignet nytår!

Jón Poulsen sagde..
Når vi nu snakker om nytår. Så blev jeg gjort opmærksom på 7 nytårsfortsætter som alle præster burde forsøge at overholde. Der er også en del visdom at hente for ikke-gejstlige :-) Sku' jeg hilse og sige! Rigtig godt faktisk: http://pastorgear.com/2012/01/seven-new-years-resolutions-every-pastor-should-make/
03-01-12 00:54
Steen Rasmussen sagde..
Jeg synes altså at vi skulle tage at ændre julens navn til Kristmesse, fordi Kristmesse er sikkert også mere kristent end det hedenske ord "jul".
17-09-12 23:23
Steen Rasmussen sagde..
Hvis det er sådan at hvis julen nu en skønne dag kunne komme til at hedde Kristmesse i stedet for - i storstilet med det i England og USA - Christmas, så synes jeg altså at det kunne være godt nok. Så skulle sådan noget som julefrokoster altså også udryddes sådan som de bare går hen og uddør. Men navnet Kristmesse skulle også gøre sådan som nuværende betegnelse julen har også går hen og uddør.

God Kristmesse
22-09-12 14:36
Nguyen sagde..
I tend to use to word "Yule" in English. ;) Cambridge Advanced Learner's Dictionary defines it as "Christmas", tgohuh I don't quite agree. I celebrate midwinter, not the birth of a guy... ;)
15-12-13 07:02
Steen Rasmussen sagde..
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme af med det hedenske ord "jul", og så få det mere kristne ord "Kristmesse". Bare for at blive mere krístne. Og så tilligemed lade dette ord Kristmesse få fodfæste heri Danmark samt også resten af Norden.

Så dermed: Rigtig glædelig Kristmesse.
19-12-13 22:22
John Holmstrup sagde..
Jeg selv (som ikke-kristen) holder jul i dagene efter vintersolhverv.

Men da helt enig i at de kristne kirkesamfund selvfølgelig skal kalde deres messe for deres Kristus for det korrekte 'Kristmesse'.
Men kan forstå at de mere (eller mindre?) omvendte nordboer i datiden ikke ville undvære mange af deres 'jól' skikke og dermed tilpassede kirken sig denne betegnelse af rent pragmatiske grunde.
17-12-14 11:38
Steen Rasmussen sagde..
Jeg kunne nu tænke mig hvis vi tog sådan et ord som Kristmesse i brug præcis på samme måde som man gør det i England. Så lade julen komme til at hedde Kristmesse engang ude i fremtiden.
22-12-15 12:08

Send en kommentar

*
*

*