Præstens blog

onsdag den 7. september 2016
Morgengudstjeneste

Dette er et nyt initiativ i menigheden. Disse gudstjenester vil være kendetegnede af enkelthed, stilhed og fordybelse. De begynder kl 9:00 og vil slutte senest kl. 10:00.


Målgruppe

Alle er naturligvis velkomne. Men tanken er, at til disse gudstjenester kan man bare komme, sætte sig ned, synge med på sangene - og bare være stille for Gud. Gudstjenesten er særlig for dig, som savner stilheden og enkeltheden. Det kan også være, at du normalt har en del opgaver til vores almindelige højmesser. Så kan fromessen være et lille frirum - en lille, kort retræte inden du skal på til gudstjenesten kl. 10:30.

Sted

Vi vil holde til i kirkens lokaler, men ikke i kirkesalen. Fromesserne vil finde sted i IM-lokalet, som er et af sidelokalerne til caféen.

Liturgi

 • Hilsen og velkomst
 • Salme
 • Kyrie
Præsten: "Herre Gud, Fader i himlen!"
Menigheden: "Forbarm dig over os!"
Præsten: "Herre Jesus, verdens frelser!"
Menigheden: "Forbarm dig over os!"
Præsten: "Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!"
Menigheden: "Forbarm dig over os!"
 • Gloria
Præsten: "Ære være Gud i det højeste! Og fred på jorden, i mennesker velbehag!"
Menigheden: "Syng lovsang, hele jorden,
syng lovsang for vor Gud.
Syng lovsang, hele jorden,
syng lovsang for vor Gud."
 • Salme
 • 1. læsning (dagens lektie- eller episteltekst)
 • Trosbekendelse
 • Salme
 • 2. læsning (dagens evangelietekst)
 • Prædiken
 • Bøn, der slutter med apostolsk velsignelse
 • Salme
 • Velsignelse
 

Send en kommentar

*
*

*