Gudstjenester

Vi holder 3-4 gudstjenester i måneden. De fleste af disse er enten formiddagsgudstjenester fra kl 10.30 til 12, eller aftensgudstjenester fra 20 til 21.30. Til vores formiddagsgudstjenester er vi typisk 100 - 150 mennesker, og der er program for både børn og voksne. Disse gudstjenester foregår inde i hallen. Aftensgudstjensterne er noget mindre, og der bliver brugt færre ressourcer. Hvilket bl.a. betyder at der ikke er program for børnene, og ofte er lovsangsgruppen mindre end til formiddagsgudstjenesterne. Der plejer at komme et sted mellem 40 og 60 til disse gudstjenester.
Vores gudstjenester er åbne for alle. Og alle kan benytte sig at de tilbud, der er til vores gudstjenester.

Kirkebil
Ønsker du at komme til gudstjeneste, men har svært ved at komme derhen, så er du altid velkommen til at ringe til præsten eller formanden, og så skal vi nok sørge for at du bliver hentet og bragt. Dette gælder til samtlige af menighedens arrangementer.
Vores kontaktoplysninger finder du her: http://www.shkirke.dk/kalender/

Kirkelige handlinger
De kirkelige handlinger, som i særlig grad markerer store livsændringer i vores liv: dåb, konfirmation og begravelse, er naturligvis noget, man kan foretage i Søhøjlandets Kirke. Man kan ikke blive viet i Søhøjlandets Kirke, men vi foretager gerne en kirkelig velsignelse af par, som er blevet borgerligt viede i forvejen. Ønsker man at få foretaget en kirkelig handling, er man velkommen til at ringe eller maile til præsten.
Har man ønsker om andre kirkelige markeringer, fx: andagt ved bryllupsdag, udsendelse/forbønshandling i forbindelse med en tjeneste som missionær, voluntør el. lign., andre offentlige forbøns og velsignelseshandlinger, så er man velkommen til at forhøre sig hos præsten.